y8


เกมส์อู่ซ่อมรถ Car Care Center

เกมส์อู่ซ่อมรถ Car Care Center เกมส์นี้เราก็จะมาเปิดอู่เพื่อบริการลูกค้าที่มีปัญหาในเรื่องของรถ โดยเราก็ใช้เมาส์ในการเล่นเกมส์นี้กันได้เลย เมื่อรถของลูกค้าเข้ามาแล้ว เราก็คลิกที่รถของลูกค้าค้างไว้แล้วลากไปยังอู่ที่ลูกค้าต้องการ เช่น เปลี่ยนล้อ ซ่อมรถ ล้างรถ เราก็นำไปบริการให้ถูกต้องและเลือกสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้ถูกด้วย เมื่อบริการลูกค้าจนครบทั้งหมดแล้วเราก็คลิกที่รถลูกค้าค้างไว้แล้วลากไปยังบริเวณทางออกเพื่อเก็บเงินลูกค้า ซึ่งเราก็จะต้องเก็บให้ได้มากกว่าที่กำหนดเพื่อผ่านไปยังระดับต่อไป

เล่นเกมส์ : 3,753 ครั้ง.
แจ้งปัญหาการเล่นเกมส์ คะแนน : 0/5 (71 Vote.)Y8.in.th เล่นเกมส์ออนไลน์สนุกมากมาย