y8


เกมส์สไลด์ผลไม้ Slice it Fair

เกมส์สไลด์ผลไม้ Slice it Fair เกมส์นี้เราก็จะต้องมาทำการหั่นผลไม้เพื่อคั้นน้ำออกมาให้หมด และเราก็จะต้องนำน้ำไปใส่ลงในแก้ว โดยที่จะต้องทำไม่ทำให้น้ำล้นออกไปจากแก้ว วิธีการเล่นนั้นเราก็ใช้เมาส์เพื่อเล่นเกมส์นี้ คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วเราก็ลากเพื่อหั่นผ่านผลไม้ ถ้าเรามีแก้ว 2 แก้ว เราก็หั่นผลไม้เพียงครั้งเดียวเพื่อทำให้ผลไม้หั่นเป็น 2 ชิ้น และถ้าเป็น 3 แก้ว ก็จะต้องหั่น 2 ครั้งเพื่อทำให้ผลไม้เป็น 3 ชิ้น และเราก็มาลุ้นกันว่า น้ำที่เราคั้นออกจากผลไม้ จะล้นออกจากแก้วหรือไม่ ถ้าไม่ล้นก็จะสามารถผ่านไปยังระดับต่อไปได้

เล่นเกมส์ : 500 ครั้ง.
แจ้งปัญหาการเล่นเกมส์ คะแนน : 0 Vote.Y8.in.th เล่นเกมส์ออนไลน์สนุกมากมาย