y8


เกมส์เลี้ยงผึ้ง Sweet Honey Bees

เกมส์เลี้ยงผึ้ง Sweet Honey Bees เกมส์นี้เราก็จะต้องมาเลี้ยงผึ้งของเราให้อยู่ดีและมีความสุขมากที่สุด ซึ่งเราก็จะต้องคอยตอบสนองความต้องการของเราผึ้งให้ดีๆเพื่อเลี้ยงมันให้เจริญเติบโตต่อไป เราก็ใช้เมาส์ในการเล่นเกมส์นี้ เมื่อผึ้งบินมาหาเรา ก็คลิกที่ผึ้งตัวนั้นค้างไว้แล้วลากมาหาเราแล้วดูว่ามันต้องการอะไร เช่นน้ำผึ้ง ยารักษาโรค น้ำ เป็นต้นแล้วเราก็ลากสิ่งนั้นให้มันแล้วจะต้องเลี้ยงดูผึ้งให้ครบทุกตัวนะเพื่อผ่านไปยังด่านต่อไปที่มีให้เราได้เล่นทั้งหมด 5 ด่านด้วยกัน

เล่นเกมส์ : 1,899 ครั้ง.
แจ้งปัญหาการเล่นเกมส์ คะแนน : 0 Vote.Y8.in.th เล่นเกมส์ออนไลน์สนุกมากมาย