Y8.IN.TH Plays 2.55K

เกมส์อมองอัส2คน Among Rampage

เกมส์อมองอัส2คน Among Rampage เกมส์นี้ก็สามารถที่จะเล่นพร้อมกันได้ถึง 2 คนในเวลาเดียว เป็นเกมส์อมองอัสที่จะต้องออกเดินทางผจญภัยตะลุยอวกาศเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ตอนแรกเราก็เลือกก่อนว่าเราจะเล่นหนึ่งคนหรือว่าสองคน เมื่อเริ่มเกมส์ก็ให้เรากดปุ่มดังนี้ ผู้เล่นที่ 1 กดปุ่ม W เพื่อบินขึ้น ส่วนผู้เล่นที่ 2 ก็กดปุ่มลูกศรขึ้นเพื่อบิน ก็ให้เราหลบหลีกสิ่งกีดขวางและอุปสรรคต่างๆให้ดี หากว่าวิ่งชนอะไรก็แล้วแต่ก็จะจบเกมส์ทันที แล้วมาตะลุยเส้นทางวิบากมันส์ๆกับอมองอัสในเกมส์นี้เลยจ้า