Y8.IN.TH Plays 3.31K

เกมส์เรียงเพชรราตรี 1001 Arabian Nights

เกมส์เรียงเพชรราตรี 1001 Arabian Nights เกมส์นี้เป็นเกมส์ที่เราจะต้องมาตามล่าหาสมบัติราตรีโดยการเรียงเพชรแสนสนุก เราก็ใช้เมาส์ในการเล่นกันได้เลยนะ เราก็คลิกที่ด่านแรกแล้วกด Start Game เราจะเห็นว่ามีชิ้นส่วนของสมบัติอยู่ภายในตารางอยู่ ซึ่งเราก็จะต้องทำให้ชิ้นส่วนสมบัติราตรีเหล่านี้หล่นลงมาด้านล่างสุดให้ได้ โดยเราก็จับคู่เรียงเพชรให้เพชรสีเดียวกันเรียงติดกัน 3 ชิ้นขึ้นไปเพื่อทำลาย จนกว่าจะทำให้ชิ้นส่วนทุกชิ้นหล่นลงมาด้านล่างให้ได้ก็รวมสมบัติเป็นหนึ่งเดียวแล้วจะผ่านไปยังด่านต่อไป