Y8.IN.TH Plays 2.35K

เกมส์ผจญภัยแดนเม็กซิโก2คน Aztec Adventure

เกมส์ผจญภัยแดนเม็กซิโก2คน Aztec Adventure เกมส์นี้ก็จะเป็นการผจยภัยของปู่หลานที่จะมาผจญภัยในประเทศเม็กซิโก เป็นถิ่นลึกลับและมีทรัพย์สมบัติซ่อนอยู่มากมาย เราก็จะต้องมาเดินทางในที่แห่งนี้ และเกมส์นี้ก็จะต้องเล่นสองคนนะถึงจะสนุก ผู้เล่นที่หนึ่งบังคับตัวผู้หญิงด้วยปุ่ม ASDW กดปุ่ม G เพื่อปาระเบิด ผู้เล่นที่สองบังคับตัวผู้ชายด้วยปุ่มลูกศรกดปุ่ม L เพื่อปาระเบิด กดปุ่ม K เพื่อหยิบสิ่งของ เราก็จะต้องเดินทางเก็บของไขปริศนารวมถึงซ่อมแซมสิ่งของที่กำหนดให้เรียบร้อย และเดินทางไปประตูทางออกให้ได้ทั้งคู่เพื่อผ่านไปด่านต่อไปที่มีให้เราได้เล่นยี่สิบด่าน