Y8.IN.TH Plays 2.08K

เกมส์เรียงนกสีเดียวกัน BirdsQueue

เกมส์เรียงนกสีเดียวกัน BirdsQueue เกมนี้ก็เป็นเกมแนวฝึกสมอง ตอนแรกอาจจะงงๆหน่อย แต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าเกมจะสาธิตวิธีในการเล่นมา เราก็จะต้องทำให้นกแต่ละสีอยู่ในแถวเดียวกันให้ครบทั้งหมด อย่างเช่นถ้าเป็นนกสีเหลืองก็จะต้องทำให้แถวนั้นมีแต่นกสีเหลืองเท่านั้น การเล่นต่อให้เราคลิกที่นกแล้วเราก็คลิกอีกแถวหนึ่งเพื่อให้นกไปอยู่ตรงแถวนั้น แต่จะต้องมีข้อแม้จะต้องเป็นนกที่มีสีเดียวกันเท่านั้นถึงจะสามารถสลับไปแถวนั้นได้ ลองมาเล่นกันดูเกมนี้มีอยู่ 50 ด่านให้เราได้เล่น