Y8.IN.TH Plays 429

เกมส์วางบล็อคแบล็คฟรายเดย์ Black Friday Stacker

เกมส์วางบล็อคแบล็คฟรายเดย์ Black Friday Stacker มาเล่นเกมสำหรับเด็กน้อยกันเถอะ เป็นเกมที่เราจะต้องมาวางบล็อกให้เรียงขึ้นไปและจะต้องอย่าให้บล็อกนั้นเอนหล่นลงไปจากฉากโดยเด็ดขาด โดยวิธีการเล่นก็ให้เราใช้เมาส์ในการเล่นเกมนี้ คลิกเมาส์เพื่อให้บล็อกที่กำหนดไว้วางลงมาในฉากจะต้องวางแผนให้ดีว่าจะต้องวางอย่างไรถึงจะสามารถให้บล็อคทั้งหมดนั้นอยู่รอดข้างบนได้ เมื่อเวลาหมดแล้วก็มาดูว่าถ้าเราสามารถวางบล็อกได้เรียบร้อยก็จะสามารถผ่านไปยังระดับต่อไปที่มีให้เราได้เล่นอีกเพียบ