Y8.IN.TH Plays 991

เกมส์เรียงบล็อค8ชิ้น Blocks 8

เกมส์เรียงบล็อค8ชิ้น Blocks 8 เกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกและเรียบง่ายและท้าทายฝีมือของเรา ซึ่งเราจะต้องมาทำการเติมแถวด้วยบล็อกที่เกมได้กำหนดมาไว้ให้เราทีละ 3 ชิ้น นำมาวางไว้ในฉาก ซึ่งแต่ละแถวนั้นก็จะวางได้ทั้งหมด 8 ชิ้นด้วยกัน เราก็จะต้องนำบล็อกมาวางไว้ให้เต็มทั้งแถวเพื่อที่จะทำลายทิ้ง ก็จะต้องวางแผนให้ดีนะว่าถ้าเราวางบล็อกไว้แล้วชิ้นต่อไปจะสามารถวางได้หรือเปล่า ถ้าหากว่าเราวางไม่ได้ก็จะจบเกมทันที