Y8.IN.TH Plays 153

เกมส์ผจญภัยเก็บแอปเปิ้ล Catch The Apple

เกมส์ผจญภัยเก็บแอปเปิ้ล Catch The Apple มาสนุกกับการผจญภัยที่แสนจะน่าตื่นเต้นของเจ้าเม่นที่มันจะต้องออกเดินทางผจญภัยในช่วงฤดูหนาวเพื่อที่จะเก็บแอปเปิ้ล พร้อมกับการเก็บดาวให้ครบทั้งหมด 3 ดวง โดยวิธีในการเล่นแต่ละด่านก็จะมีวิธีในการเล่นที่แตกต่างกันออกไป อย่างด่านแรกก็ให้เราคลิกที่เม่นเพื่อให้ลอยขึ้นไปข้างบน และก็พยายามเก็บแอปเปิ้ลและดาวให้ครบทั้งหมดเพื่อที่จะผ่านไปยังระดับต่อไปที่มีความยากมากยิ่งขึ้น ยิ่งด่านหลังๆก็จะใช้มันสมองของเราได้อย่างดีเลย