Y8.IN.TH Plays 119

เกมส์ต่อสู้ป้องกันเมือง City Defense 2

เกมส์ต่อสู้ป้องกันเมือง City Defense 2 เกมนี้เราก็จะมาสนุกกับการปกป้องเมืองของเราให้รอดพ้นจากการบุกโจมตีของพวกศัตรู ซึ่งเกมนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด 20 ภารกิจให้เราได้เล่น โดยเราจะต้องใช้เมาส์ในการเล่นเกมนี้ เลือกสิ่งที่เราจะต้องนำมาวางไว้ในฉากก่อนอย่างเช่นฉากป้องกันศัตรูหรือว่าจะเป็นทหารของเราเอง ซึ่งเราก็จะมีพลังงานหรือจำนวนหนึ่งซึ่งมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเราก็นำพลังงานเหล่านั้นไปซื้อสิ่งของนำมาวางไว้ในฉากเพื่อที่จะป้องกันเมืองของเราให้รอดปลอดภัย เมื่อเราสามารถกำจัดศัตรูได้หมดแล้วก็จะสามารถผ่านไประดับต่อไปที่มีให้เราได้เล่นทั้งหมด 20 ด่าน