Y8.IN.TH Plays 613

เกมส์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ Dino Digg

เกมส์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ Dino Digg มาเล่นเกมขุดกระดูกไดโนเสาร์เพื่อนำไปส่งขายให้กับพิพิธภัณฑ์แสดงโชว์กันเถอะ โดยเราก็อยู่ในพื้นที่ทะเลทรายจะต้องเดินไปยังบริเวณที่มีโครงกระดูก และเราก็ทำการขุดโครงกระดูกขึ้นมาให้ครบทั้งหมด โดยวิธีการบังคับกดปุ่ม ASDW เพื่อควบคุมทิศทางในการเดินของเรา และเมื่อเราขุดกระดูกขึ้นมาจนครบแล้วก็จะต้องไปเป็นที่ทำความสะอาดโครงกระดูก ขัดทำความสะอาดให้ครบทั้งหมด และเราก็นำโครงกระดูกที่ได้ไปเรียงต่อให้ได้เป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อนำไปส่งขายให้กับพิพิธภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้เยอะที่สุด