Y8.IN.TH Plays 2.31K

เกมส์รักษาสมองเจ้าหญิงเอลซ่า Elsa Brain Doctor

เกมส์รักษาสมองเจ้าหญิงเอลซ่า Elsa Brain Doctor เจ้าหญิงเอลซ่าคนสวยในตอนนี้เธอรู้สึกว่าปวดหัวอย่างมากและเป็นมาอย่างยาวนาน ก็เลยจำเป็นต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบอาการของเธอว่ามีอะไรผิดปกติในสมองของเธอหรือเปล่า เราก็ใช้เมาส์ในการเล่นเกมนี้กันได้เลย ก่อนอื่นแล้วก็ตรวจคลื่นหัวใจของเธอกันก่อนจากนั้นก็วัดความดันและมีวิธีอื่นๆอีกทากมาย ให้เราทำการผ่าศีรษะเพื่อตรวจดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมอะไรอยู่ในสมองของเธอบ้าง จากนั้นเราก็ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรคออกไปให้หมด แล้วทำการเย็บบาดแผลให้เรียบร้อยจนกว่าเอลซ่าจะรู้สึกกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม