Y8.IN.TH Plays 2.63K

เกมส์เอลซ่าคลอดลูก Elsa Pregnant Check Up

เกมส์เอลซ่าคลอดลูก Elsa Pregnant Check Up มาช่วยเจ้าหญิงเอลซ่าที่ตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องและใกล้ที่จะคลอดลูกในเร็วๆนี้ เธอก็ได้มาที่โรงพยาบาลเพื่อให้เราช่วยเธอในการทำคลอดให้ เราก็ใช้เมาส์ในการเล่น คลิกที่หมวกผ่าตัด แล้วมาวัดอุณหภูมิในร่างกายของเธอกันก่อน จากนั้นก็ตรวจท้องให้เรียบร้อย และจะมีขั้นตอนในการผ่าตัดกำหนดมาไว้ให้เราอยู่มากมาย ซึ่งเราก็จะต้องมาผ่าตัดท้องของเอลซ่าเพื่อผ่าตัดลูกของเธอให้ปลอดภัย เมื่อลูกของเธอได้ออกมาลืมตาดูโลกแล้วก็จะเป็นอันเสร็จการทำคลอดเอลซ่า