Y8.IN.TH Plays 2.22K

เกมส์ปฐมพยาบาลเจ้าหญิงเอลซ่า Elsa Resurrection Emergency

เกมส์ปฐมพยาบาลเจ้าหญิงเอลซ่า Elsa Resurrection Emergency เจ้าหญิงเอลซ่าเธอได้ประสบอุบัติเหตุจนถึงกับหมดสติไปเลย เจ้าหญิงแอนนาที่เธอเป็นนางพยาบาลก็จะต้องมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อทำให้เจ้าหญิงเอลซ่าฟื้นขึ้นมาให้ได้ โดยเราก็ใช้เมาส์คลิกที่อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล นำมากระตุ้นทำให้เจ้าหญิงเอลซ่าฟื้นขึ้นมาให้ได้ เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาแล้วก็ป้อนน้ำป้อนยาเพื่อทำให้อาการของเจ้าหญิงเอลซ่าอยู่ในอาการที่ปลอดภัย