Y8.IN.TH Plays 2.54K

เกมส์ปลาใหญ่กินปลาเล็ก3คน Fish Eat Fish

เกมส์ปลาใหญ่กินปลาเล็ก3คน Fish Eat Fish เกมนี้ก็เป็นเกมที่สามารถเล่นได้พร้อมกัน 3 คน โดยจะเป็นเกมปลาใหญ่กินปลาเล็ก ส่วนการบังคับนั้นผู้เล่นที่หนึ่งบังคับด้วยปุ่มลูกศร ผู้เล่นที่สองบังคับด้วยปุ่ม ASDW ส่วนผู้เล่นที่สามใช้เมาส์คลิกค้างไว้แล้วลากไปมาเพื่อบังคับทิศทางของปลา เราก็จะต้องว่ายน้ำไปกินปลาที่มีขนาดเล็กกว่า ห้ามโดนปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าเด็ดขาด เพราะไม่ฉะนั้นเราจะโดนกินทันที แล้วก็จัดการกินไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายของเราจะขยายใหญ่มากขึ้น แล้วมาสนุกกับภารกิจการกินปลาเล็กไปกับเกมนี้กันเลย