Y8.IN.TH Plays 3.44K

เกมส์เปิดฟาร์มไก่ Frenzy Chicken Farming

เกมส์เปิดฟาร์มไก่ Frenzy Chicken Farming เกมนี้เราก็จะมีฟาร์มที่กว้างใหญ่อยู่ และเราก็จะมาทำกิจการเก็บไข่ส่งขายให้กับตลาด วิธีการเล่นเกมเราก็ใช้เมาส์ในการเล่น ตอนแรกเราก็จะเห็นว่ามีไก่อยู่ 1 ตัว ให้เราคลิกเมาส์ที่พื้นเพื่อปลูกหญ้าเป็นอาหารให้กับเจ้าไก่ตัวนั้น และเมื่อไก่ได้กินอาหารแล้ว สักพักมันก็จะออกไข่ เราก็คลิกเมาส์ที่ไข่ไก่เพื่อเก็บให้เรียบร้อย เราก็จะต้องเก็บไข่ไก่ให้ได้สองฟอง เพื่อที่จะผ่านด่านแรก ส่วนด่านต่อไปก็จะเป็นภารกิจในการทำให้มีไก่ในฟาร์มสองตัว และมีไข่ห้าฟอง เกมนี้สนุกและฝึกทักษะการคุมกิจการฟาร์มของเราให้มีความเจริญรุ่งเรือง