Y8.IN.TH Plays 2.38K

เกมส์ภารกิจยิงข้าศึก Ghost Team Shooter

เกมส์ภารกิจยิงข้าศึก Ghost Team Shooter ในเกมนี้เราก็จะเป็นหน่วยรบที่จะต้องทำการต่อสู้กับพวกข้าศึก ที่พวกมันบุกยังกองทัพของเรา เราจะต้องทำการกำจัดพวกมันให้หมด วิธีในการเล่นใช้เมาส์เล็งทิศทางในการยิง และเลื่อนเมาส์ไปมาเพื่อบังคับทิศทางในการยิง กดปุ่ม ASDW บังคับทิศทางในการเดินของเรา กดปุ่ม L เพื่อล็อกหน้าจอเพื่อที่จะบังคับปืนได้ง่ายขึ้น เราก็จะต้องรีบกำจัดพวกมันให้หมดก่อนที่พลังของเราจะหมด เพราะถ้าเรากำจัดพวกมันช้า เราก็จะโดนยิงปืนสวนมา