Y8.IN.TH Plays 1.91K

เกมส์นินจาปาระเบิด Grenade Master

เกมส์นินจาปาระเบิด Grenade Master ในเกมนี้เราก็จะเป็นนินจาที่จะต้องมาปาระเบิดไปให้โดนศัตรูที่ยืนอยู่ภายในฉาก โดยวิธีในการเล่นก็ให้เราใช้เมาส์ในการเล่น คลิกเมาส์ที่หน้าจอค้างไว้และเราก็ลากลงมา และเราจะเห็นว่ามีเส้นกำกับไว้อยู่ว่าเมื่อเราปาระเบิดไปแล้วระเบิดจะพุ่งไปทางไหน แล้วเราก็จัดการกำจัดศัตรูภายในฉากให้หมดเพื่อที่จะผ่านไปด่านต่อไป ซึ่งจะมีให้เพื่อนๆได้เล่นทั้งหมด 30 ด่านกันเลยนะ