Y8.IN.TH Plays 736

เกมส์บริหารโรงพยาบาล Healing Driver

เกมส์บริหารโรงพยาบาล Healing Driver เกมนี้เราก็จะมาบริหารจัดการในเรื่องของสาธารณะสุขแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่เราจะต้องขับรถไปรับคนไข้และนำมาส่งโรงพยาบาลและจัดการรักษาคนไข้ให้กลับมาหายเป็นปกติ ซึ่งตอนแรกเราก็จะเป็นคนขับรถฉุกเฉิน ให้เราคลิกเมาส์ค้างไว้เพื่อขับรถไปข้างหน้า เมื่อเราเจอคนไข้ก็ปล่อยเมาส์เพื่อหยุดรถรับคนไข้ให้ขึ้นมาบนรถ เมื่อไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว เราก็จะต้องหาคนไข้ไปนอนเตียงนำยามาให้ และนำเงินที่ได้ไปซื้อเตียงเพิ่มเติมเพื่อเอาไว้รองรับคนไข้ให้มากขึ้น