Y8.IN.TH Plays 2.66K

เกมส์ขับรถไถนาปลูกผัก Kisan Smart Farmer

เกมส์ขับรถไถนาปลูกผัก Kisan Smart Farmer เกมส์นี้เราก็จะเป็นเกษตรกรที่มีฟาร์มของเราเอง เราก็จะต้องปลูกผักเพื่อเลี้ยงชีพของเรา ตอนแรกก็เลือกเมล็ดพันธุ์ก่อนแล้วเริ่มขับรถไถนาด้วยการกดปุ่ม ASDW เพื่อไปตามเส้นทางสังเกตที่ลูกศรได้เลย แล้วเราก็ขับไถนาเพื่อค่อยๆปลุกพืชผักให้เจริญเติบโตงอกงามและปลูกจนกว่าพืชผักจะเต็มฟาร์มของเรา แล้วมาสนุกกับการปลูกผักและสร้างอาชีพของเราให้แข็งแกร่งไม่ต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรอกปลูกผักเอาให้รวยไปเลย