Y8.IN.TH Plays 2.08K

เกมส์เรียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Kitty Scramble Stack Word

เกมส์เรียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Kitty Scramble Stack Word เกมนี้ก็เป็นเกมฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าแมวเหมียวสุดน่ารัก ตอนแรกเกมส์ก็จะสาธิตวิธีในการเล่นมาให้ โดยเราจะต้องใช้เมาส์ลากให้ได้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและมีความหมาย เมื่อเราสามารถหาคำศัพท์ได้แล้วบล็อกข้อความนั้นก็จะหายไป และเราก็พยายามหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องให้ครบทั้งหมดเพื่อผ่านไปด่านต่อไป เกมส์นี้ฝึกสกิลภาษาอังกฤษของเราได้ดีระดับหนึ่งเลยนะ