Y8.IN.TH Plays 2.59K

เกมส์จับคู่มาจองสัตว์เลี้ยง Matching Pattern

เกมส์จับคู่มาจองสัตว์เลี้ยง Matching Pattern เกมนี้จะเป็นเกี่ยวกับการจับคู่ในรูปแบบของเกมส์มาจอง โดยรูปภาพที่เราจะมาจับคู่ก็จะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งวิธีการเล่นก็ไม่ยาก เราก็จะต้องดูว่ามีรูปภาพตำแหน่งไหนบ้างที่เหมือนกัน เราก็จัดการจับคู่ให้เรียบร้อย แต่ว่าเส้นจับคู่นั้นจะหักเลี้ยวได้ไม่เกิน 3 ครั้ง และจะทะลุผ่านรูปอื่นไม่ได้ ซึ่งตรงนี้ก็จะต้องระวังให้ดี แต่ถ้าเราเล่นจนคล่องแล้ว ก็ไม่มีอะไรยาก แล้วเราก็ทำการจับคู่รูปภาพให้ครบทั้งหมดให้ทันภายในเวลาที่กำหนด