Y8.IN.TH Plays 2.14K

เกมส์แอเรียลเปิดร้านขายกาแฟ Mermaid Coffee Shop

เกมส์แอเรียลเปิดร้านขายกาแฟ Mermaid Coffee Shop เจ้าหญิงแอเรียลในเกมส์นี้เธอก็จะมาเปิดร้านขายกาแฟแสนอร่อยชื่นใจ ซึ่งจะมีทั้งหมด 6 อย่างให้เราได้ทำ ตอนแรกเราก็จะยังไม่มีสินค้าอะไรเลย ให้เราสุ่มที่ตู้วัตถุดิบที่มีอยู่ 3 ระดับ จัดการสุ่มจนกว่าเงินของเราจะหมด แล้วเราก็จะได้กาแฟมา 1 ชนิด นำไปขายให้กับลูกค้าโดยการคลิกที่กาแฟชนิดนั้นไปเสิร์ฟให้กับลูกค้า และได้เงินมาไปสุ่มของต่อไปจนกว่าจะได้กาแฟทั้งหมดจนครบ 6 ชนิด