Y8.IN.TH Plays 964

เกมส์นักกล้ามผจญภัย Muscle Man Rush

เกมส์นักกล้ามผจญภัย Muscle Man Rush ในเกมนี้เราก็จะเป็นนักกล้ามที่จะต้องวิ่งผจญภัยไปเก็บนวมระหว่างทางและต่อสู้กับศัตรูเพื่อทำให้พละกำลังของเรามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยวิธีการเล่นคลิกเมาส์ที่หน้าจอค้างไว้ เลื่อนเมาส์ไปมาซ้ายขวาเพื่อบังคับทิศทางของตัวเราให้ไปเก็บพลังเพิ่มเติมจนกว่าเราจะมีความแข็งแกร่งที่สุด และสามารถไปต่อสู้กับหัวหน้าที่อยู่ตรงสุดทางได้