Plays 62

เกมส์หาตัวเลขปริศนา Number Sweeper 3D

เกมส์หาตัวเลขปริศนา Number Sweeper 3D มาสนุกกับเกมฝึกสมองที่เป็นเกมกระเบื้องหมายเลข ซึ่งเราจะเห็นว่ามีตัวเลขกำกับเอาไว้อยู่ นั่นหมายถึงว่ารอบตัวเลขนั้นเราจะต้องทำการค้นหาจุดที่กำหนดให้ได้ อย่างเช่นถ้ากระเบื้องมีหมายเลข 2 นั่นหมายถึงจะมีบริเวณที่เราจะต้องคลิกอยู่ทั้งหมด 2 ตำแหน่งด้วยกัน ซึ่งเราจะต้องทำให้ตัวเลขภายในฉากนั้นลดลงจนเหลือศูนย์ให้ครบทั้งหมด เป็นเกมฝึกสมองของเราได้อย่างดีมากมีมากมายกว่า 75 ภารกิจให้เราได้เล่น