Y8.IN.TH Plays 1.93K

เกมส์ป้องกันอาณาจักร Save the Kingdom

เกมส์ป้องกันอาณาจักร Save the Kingdom เกมนี้ก็เป็นเกมแนวปกป้องฐานทัพ ซึ่งเราจะต้องมาสร้างป้อมปืนเพื่อเอาไว้ป้องกันศัตรูที่พวกมันเดินทางมาตามเส้นทาง เราก็เลยต้องกำจัดพวกมันให้หมด อย่าให้พวกมันหลุดเข้าไปในฐานทัพของเราเชียวนะ วิธีการเล่นเกมเราก็เริ่มที่ด่านที่ 1 คลิกที่ป้อมปืน แล้วเราก็ลากไปวางไว้ในฉากเพื่อเอาไว้ป้องกันศัตรู และเมื่อศัตรูเดินผ่านป้อมปืนของเราก็จะยิงปืนกำจัดพวกมัน ยิ่งปืนของเราราคาแพงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งโจมตีได้รุนแรงมากขึ้นเท่านั้น แล้วเราก็มาสนุกกับการปกป้องฐานทัพของเราไปตามเกมนี้กันได้เลยค่ะ