Y8.IN.TH Plays 2.43K

เกมส์ยิงปลาฉลาม Shark Hunting

เกมส์ยิงปลาฉลาม Shark Hunting ในเกมนี้เราก็จะมาสนุกกับภารกิจตามล่าปลาฉลามที่อยู่ในท้องทะเล ก็จะมีจำนวนด่านให้เราได้เล่นทั้งหมด 12 ด่าน เริ่มที่ด่าน 1 กันก่อน การบังคับให้เราใช้เมาส์เลื่อนไปมาเพื่อบังคับทิศทางของปืน คลิกเมาส์ขวาเพื่อใช้กล้องซูม เราก็เล็งสไนเปอร์ไปที่ปลาฉลาม จากนั้นก็คลิกเมาส์ซ้ายเพื่อยิงปืนไปกำจัดพวกมันให้ได้ตามที่เกมส์ได้กำหนดไว้ และเราจะต้องรีบยิงก่อนที่เวลาจะหมด เพราะถ้าเรายิงไม่ทันเวลาก็จะไม่ผ่านด่านนั้น