Y8.IN.TH Plays 135

เกมส์มือปืนสไนเปอร์ลอบยิง 2 Sniper Shooter 2

เกมส์มือปืนสไนเปอร์ลอบยิง 2 Sniper Shooter 2 มาเล่นเกมสไนเปอร์กำจัดศัตรูตามที่ภารกิจได้มอบหมายกันเถอะ โดยเราก็จะยืนอยู่บนดาดฟ้าให้เราใช้ปืนสไนเปอร์ของเราในการเล็งหัวศัตรู โดยการคลิกเมาส์ค้างไว้และเลื่อนเมาส์ไปมาเพื่อเล็งทิศทางในการยิง พยายามเล็งให้โดนหัวและเราก็ปล่อยเมาส์เพื่อยิงกระสุนปืนไปกำจัดศัตรูให้หมด จะต้องพยายามรีบยิงด้วยเพราะฝ่ายศัตรูมันก็จะโต้ตอบเราเหมือนกัน