Y8.IN.TH Plays 565

เกมส์เรขาคณิตปริศนา The Shape

เกมส์เรขาคณิตปริศนา The Shape เกมนี้ก็เหมาะกับน้องๆหนูๆที่เราจะต้องมาทำการบวกลบรูปทรงเรขาคณิต ที่จะต้องดูว่ามันจะกลายเป็นรูปทรงแบบไหน เราก็ใช้เมาส์ในการเล่นเกมนี้ สังเกตให้ดีว่ารูปทรงเรขาคณิตทั้งสองนั้นเมื่อนำมาบวกหรือว่านำมาลบนั้นจะกลายเป็นรูปทรงอะไร เราก็จะต้องคลิกรูปทรงเรขาคณิตที่ถูกต้อง และจะต้องให้ทันเวลาที่กำหนดหน่อยนะ ลองมาเล่นกันดูฝึกและท้าทายฝีมือของเราได้อย่างดี