Y8.IN.TH Plays 387

เกมส์กระดาษชำระผจญภัย Toilet Paper Please

เกมส์กระดาษชำระผจญภัย Toilet Paper Please เกมสนุกสุดหรรษาที่เราจะเป็นกระดาษชำระที่จะต้องออกเดินทางผจญภัยไปเก็บกระดาษภายในฉากให้ครบทั้งหมด โดยจะต้องคอยหลบหลีกก้อนอุนจิที่มันวิ่งไปมาระหว่างทางที่ดี เพราะถ้าเราไปโดนจะทำให้พลังชีวิตของเราลดลงซึ่งจะมีอยู่แค่ 3 ดวงเท่านั้น วิธีในการบังคับก็กดปุ่มลูกศรหรือปุ่ม ASDW ก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะถนัดในการบังคับแบบไหน และเราก็ออกเดินทางเก็บกระดาษให้ครบทั้งหมดให้ทันภายในเวลาที่กำหนดด้วยนะ