Y8.IN.TH Plays 1.84K

เกมส์ทิ้งกระดาษทิชชู่ Toilet Paper

เกมส์ทิ้งกระดาษทิชชู่ Toilet Paper เกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นได้เพลินๆ ภารกิจของเราก็คือการที่เราจะต้องทิ้งทิชชู่ที่อยู่ภายในฉากให้หมดทุกมวน การเล่นก็ให้เราคลิกที่หน้าจอค้างไว้แล้วหมุนซ้ายหรือขวาก็ได้ เพื่อที่จะหมุนสิ่งของที่บรรจุแกนทิชชูให้หล่นมาข้างล่างให้หมดทุกชิ้น ลองมาเล่นกันดูเพลินดีเหมือนกัน ยิ่งด่านหลังๆก็จะยิ่งยากมากยิ่งขึ้นเพราะทิชชู่จะเริ่มหล่นลงมายากมากกว่าเดิมเรื่อยๆ