Y8.IN.TH Plays 2.26K

เกมส์วิ่งวิบาก6 Vex 6

เกมส์วิ่งวิบาก6 Vex 6 ในเกมนี้เราก็จะเป็นตัวเส้นที่จะต้องมาวิ่งฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปเข้าเส้นชัยพร้อมกับการเก็บดาวระหว่างทางให้ครบทั้งหมด 3 ดวง วิธีการบังคับสามารถบังคับได้ 2 แบบคือกดลูกศรหรือปุ่ม ASDW แนะนำให้บังคับแบบหลังจะดีกว่า ระหว่างทางก็ระวังอย่าวิ่งไปชนหนามระหว่างทาง และระวังอย่าตกจากที่สูงมากเกินไป เพราะไม่อย่างนั้นเราจะต้องเริ่มต้นที่จุดเช็คพ้อยใหม่ แล้วเราก็วิ่งไปเข้าแต่ละจุดและกดลงเพื่อที่จะเข้าไปยังด่านนั้น