Y8.IN.TH Plays 2.44K

เกมส์ต่อท่อน้ำรดต้นไม้ Water Connect Puzzle

เกมส์ต่อท่อน้ำรดต้นไม้ Water Connect Puzzle เกมส์นี้เราก็จะให้เพื่อนๆมาสนุกกับการต่อท่อน้ำให้เรียงกัน จนทำให้น้ำสามารถไหลไปรดน้ำต้นไม้ที่มีสีเดียวกันกับน้ำให้ได้ เกมส์นี้ก็จะมีจำนวนด่านให้เพื่อนๆได้เล่นทั้งหมด 31 ด่านเลยนะ วิธีการเล่นนั้นเราก็ใช้เมาส์เพื่อเล่นเกมส์นี้กันได้เลย คลิกเมาส์ที่ท่อน้ำเพื่อปรับมุม 90 องศา ทำการวางแผนและหันให้ถูกต้อง จนทำให้ท่อน้ำเรียงเชื่อมกันระหว่างที่ปล่อยน้ำไปจนถึงต้นไม้ เพื่อทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตและเราก็จะผ่านไปยังด่านต่อไป