Y8.IN.TH Plays 925

เกมส์เลื่อนบล็อกมาสเตอร์ Wooden Block Blast Adventure Master

เกมส์เลื่อนบล็อกมาสเตอร์ Wooden Block Blast Adventure Master เกมนี้เราก็จะมาสนุกและฝึกสมองไปกลับการวางบล็อกไม้ให้ได้เรียงกันเป็นแถวทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยจะต้องเรียงให้ครบทั้งแถวเพื่อที่จะทำลายทิ้งให้หมด ก่อนอื่นเราก็จะต้องเลือกโหมดในการเล่นที่เราต้องการ และเราก็จะเห็นว่ามีบล็อกมาให้เราทีละ 3 ชิ้น เราก็นำบล็อกนั้นนำไปวางไว้ในฉากและทำการเรียงให้ครบทั้งแถวเพื่อทำลายทิ้ง ถ้าหากว่าเราไม่สามารถวางได้เมื่อไหร่ก็จะจบเกมทันที