Y8.IN.TH Plays 2.2K

เกมส์วางบล็อคฝึกสมอง Woodoku

เกมส์วางบล็อคฝึกสมอง Woodoku เกมส์นี้เราก็จะมาฝึกสมองไปกับการวางบล็อคภายในฉากให้เต็มแถวเพื่อที่จะทำลายแถวนั้นทิ้งไป การเล่นนั้นเราก็ใช้เมาส์เพื่อเล่นเกมส์นี้ คลิกที่บล็อคทางด้านล่างค้างไว้แล้วเราก็ลากมาวางไว้ในฉาก พยายามคิดก่อนที่จะวางก่อนนะ ถ้าเราวางแบบไม่คิดอาจจะทำให้การวางบล็อคไม้อันต่อไปจะทำได้ยากมากขึ้น หากเราวางจนเต็มพื้นที่และไม่มีที่วางเมื่อไหร่ก็จะจบเกมส์ทันที แล้วมาดูกันว่าเราจะได้คะแนนของเกมส์นี้ได้กี่คะแนน