Y8.IN.TH Plays 2.45K

เกมส์สไนเปอร์ยิงผีดิบ Zombie Sniper

เกมส์สไนเปอร์ยิงผีดิบ Zombie Sniper เกมนี้เราก็จะเป็นมือปืนสไนเปอร์ภารกิจที่จะต้องทำก็คือการใช้ปืนยิงไปให้โดนซอมบี้ภายในฉากให้หมด ซึ่งจะมีจำนวนด่านให้เราได้ทั้งหมด 30 ด่าน วิธีการเล่นใช้เมาส์คลิกที่หน้าจอค้างไว้เพื่อซูมปืน และเราก็เล็งไปที่ซอมบี้แล้วปล่อยเมาส์เพื่อยิงกระสุนปืนไปให้โดนซอมบี้ แต่ละด่านก็จะมีจำนวนกระสุนกำหนดไว้อยู่ จะต้องใช้จำนวนกระสุนให้น้อยที่สุด เมื่อสามารถกำจัดซอมบี้ได้แล้วก็จะผ่านไปด่านต่อไป